Pratisk

Adresse
Bethaniavej
7300 Jelling

Bestyrelsen
Thomas Lindegaard
Hvesager 286
26731515
et.lindegaard@jellingnet.dk

Mikael Jakobsen
Tjørnelunden 1
91567789
mkcpnh@gmail.com

Anna Clausen
Hvesager 284
22675761
anna@claus1.dk

Jan Rahbek
Brandbjergvej 9
75872520
s.j.rahbek@mail.dk

Lone Mejlvang
Hvejselvej 71
75872601
lomejlvang@mail.dk