Velkommen

Velkommen til Indremissions hjemmeside i Jelling

 

Indre Mission i Jelling er en aktiv del af den danske folkekirke og har udover at være bruger af kirken, Menighedshuset på Sydkrogen, som samlingssted.

Her i den almindelige by, Jelling, samles en flok ganske almindelige mennesker, om en ganske ualmindelig Gud, som bekymrer sig om mennesker, som tager os alvorligt, som lytter til os, som ønsker at fylde vores liv med hans glæde og kærlighed.

Menighedshuset danner ramme om forskellige aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre, danskere og fremmedsprogede.

Målet med aktiviteterne i Indre Mission er at vise hen til Jesus Kristus den korsfæstede og opstandne frelser og gennem forkyndelse, sang, musik, bibelarbejde og fællesskab at give støtte og næring til det enkelte menneskes kristenliv.

Skriv et svar